1. جلسه ستاد اجرایی دومین همایش ملی خیر ماندگار با حضور نمایندگان دستگاه‌های متولی
2. سومین جلسه شورای علمی دومین همایش ملی خیرماندگار با حضور دبیران کمیته‌های علمی
سومین جلسه شورای علمی دومین همایش ملی خیرماندگار با حضور دبیران کمیته‌های علمی دومین دوره همایش ملی خیر ماندگار در سالن جلسات بنیاد خیریه راهبری آلاء با موضوع بررسی روند اجرای این همایش برگزار شد.
3. برگزاری جلسه کمیته علمی فلسفه و مبانی دومین همایش ملی خیرماندگار
جلسه کمیته علمی فلسفه و مبانی دومین همایش ملی خیرماندگار با حضور اعضاء این کمیته برگزار شد.
4. برگزاری جلسه کمیته علمی آموزش دومین همایش ملی خیرماندگار
جلسه کمیته علمی آموزش دومین همایش ملی خیرماندگار با حضور اعضاء این کمیته برگزار شد.
5. برگزاری جلسه کمیته علمی ادبیات و هنر دومین همایش ملی خیرماندگار
جلسه کمیته علمی ادبیات و هنر دومین همایش ملی خیرماندگار با حضور اعضاء این کمیته برگزار شد.
6. برگزاری جلسه کمیته علمی روانشناسی و مددکاری اجتماعی دومین همایش ملی خیرماندگار
جلسه کمیته علمی روانشناسی و مددکاری اجتماعی دومین همایش ملی خیرماندگار با حضور اعضاء این کمیته برگزار شد.
7. پیام دکتر موسی‌پور دبیر شورای علمی همایش ملی خیر ماندگار به مناسبت درگذشت دکتر سیدمحمدامین قانعی‌راد
8. برگزاری جلسه کمیته مدیریت و اقتصاد دومین همایش ملی خیرماندگار
جلسه کمیته مدیریت و اقتصاد دومین همایش ملی خیرماندگار با حضور اعضاء این کمیته برگزار شد.
9. برگزاری جلسه کمیته جامعه و فرهنگ دومین همایش ملی خیرماندگار
جلسه کمیته جامعه و فرهنگ دومین همایش ملی خیرماندگار با حضور اعضاء این کمیته برگزار شد.
10. دومین جلسه شورای علمی دومین همایش خیر ماندگار با حضور دبیران کمیته‌های علمی
دومین همایش ملی خیرماندگار در قالب ۱۰ محور فلسفه و مبانی امر خیر، آموزش امر خیر، اقتصاد و مدیریت امر خیر، جامعه و فرهنگ امر خیر، روانشناسی و مددکاری اجتماعی امر خیر، تاریخ امر خیر، ارتباطات، رسانه و فضای مجازی در امر خیر، هنر و ادبیات در امر خیر، فقه و اخلاق در امر خیر و حقوق و سیاست در امر خیر برنامه‌ریزی شده است.
11. دبیر شورای علمی دومین همایش ملی خیر ماندگار: با توجه به غنای فرهنگ کار خیر در کشور، این حوزه کمتر مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته است.
12. با مشارکت جمعی از دانشگاه‌های برتر کشور؛ دومین همایش ملی خیرماندگار با رویکرد تقویت و ارتقاء جایگاه پژوهش در حوزه امر خیر برگزار می‌شود