پیام دکتر موسی‌پور دبیر شورای علمی همایش ملی خیر ماندگار به مناسبت درگذشت دکتر سیدمحمدامین قانعی‌راد
1397-03-27
پیام دکتر موسی‌پور دبیر شورای علمی همایش ملی خیر ماندگار به مناسبت درگذشت دکتر سیدمحمدامین قانعی‌رادپیام دکتر موسی‌پور دبیر شورای علمی همایش ملی خیرماندگار به مناسبت درگذشت دکتر سیدمحمدامین قانعی‌راد:


 

به نام آنکه فرصت داد ما را

 

  

بگذار تا بگرییم چون ابر در بهاران                 کز سنگ گریه خیزد روز وداع یاران

 هر کو شراب فرقت روزی چشیده باشد            داند که سخت باشد قطع امیدواران

 سعدی به روزگاران مهری نشسته در دل           بیرون نمی‌توان کرد الّا به روزگاران

 

 

 درگذشت شادروان استاد دکتر سیدمحمدامین قانعی‌راد ضایعه‎ای بزرگ برای جامعه علمی و نهادهای عمومی کشور است. او دانشمندی نظرورز، دارای نگاه انتقادی، اهل مسئولیت اجتماعی، اخلاقی و شخصیتی بامتانت و فروتن بود که در اوج پختگی علمی از میان ما رفت. اعتقادات ایشان در ارتباط با ضرورت تقویت نهادهای مدنی برای گفتگوی اجتماعی و زیست مسالمت‌آمیز و مبارزه با فساد و استبداد، سبب شد تا ایشان به همکاری با نهادهای خیریه راغب شود و طی چهار سال گذشته با کوششی وصف‎ناپذیر با بنیاد خیریه راهبری آلاء همکاری نماید و در پیشبرد برنامه «دانش‌بنیان شدن خیریه‎ها» متعهدانه فعالیت کند.

 

او در زمانی جهان ما را ترک گفت که با تمام قدرت به مساله‎های اساسی جامعه امروز می‎پرداخت و نسبت به فقر اخلاق علمی، گسترش فساد اجتماعی، کاهش اعتماد عمومی و کژکارکردی نهادهای مدنی حساس بود. ایشان برای آبادانی ایران می‎کوشید و در تحقق آن، نقش نهادهای علمی و مدنی را بارز می‎دید و تاکید داشت که انرژی اصلاحات اجتماعی را می‎توان از طریق تربیت نیکوکارانه فراهم کرد.

 

درگذشت ایشان در زمانی وقوع یافت که بنیاد خیریه راهبری آلاء به امید حضور وی، در تدارک برگزاری «دومین همایش ملی خیر ماندگار» بود تا از این طریق به کنکاشی دیگر در «ارزیابی امور خیر‎ در ایران» اقدام کند. این ضایعه بزرگ را به همه ملت ایران، مخصوصا خانواده، دوستان، همکاران، دانشجویان ایشان و دست‎اندرکاران بنیاد خیریه راهبری آلاء، تسلیت می‎گوییم و برای آن مرحوم، مغفرت الهی را طلب می‎نماییم.

 

دکتر نعمت‌ا... موسی‌پور

 دبیر شورای علمی همایش ملی خیرماندگار