جهت دریافت بروشور دومین همایش ملی خیرماندگار  اینجا کلیک کنید.