1. اقتصاد و مدیریت

 • مدل‌سازی فعالیت‌های خیرین برجسته در حوزه امور خیر و وقف
 • مدل‌های خلاقانه و نوین جذب مشارکت‌های مالی و مدیریت نیروهای داوطلب
 • بررسی چالش‌ها و آسیب‌های خیریه‌ها و سازمان‌های مردم‌نهاد
 • مدیریت عملکرد سازمان‌های مردم‌نهاد و موسسه‌های خیریه
 • شاخص‌های اولویت‌بندی امور خیر و شناسایی امور خیر اولویت‌دار برزمین مانده
 • قلمروهای نوین فعالیت‌های اقتصادی خیریه‌ها: کارآفرینی، برندسازی، بورس
 • امور خیر و نظام مالیاتی، شفافیت و نظارت
 • وضعیت و آسیب‎های نظام مدیریت (خط‌مشی‌گزاری و برنامه‌ریزی، سازماندهی و اجرا، نظارت و کنترل) امور خیر و وقف
 • مطالعات نظری و تطبیقی نظام مدیریت امور خیر و وقف
 • الگوها و تجربیات موفق سازمان‌های مردم‌نهاد، خیریه و وقف
 • نظام تقسیم کار و یکپارچه‌سازی مدیریت امور خیر و نیکوکاری
 • مدل‌ها، راهکارها و مصادیق همکاری سازمان‌های دولتی و سازمان‌های مردم‌نهاد
 • ارزیابی فعالیت‌های سازمان‌های مردم‌نهاد، خیریه و وقف
 • برندسازی در حوزه امور خیر و نیکوکاری

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


2. تاریخ

 • تاریخ تحولات و گسترة دهش در ایران باستان
 • تاریخ تحولات و گسترة وقف و نیکوکاری در ایران دوران اسلامی
 • تاریخ تحولات و گسترة امور عام­‌المنفعه و خیریه در جهان اسلامی و غربی در دوران پیشامدرن
 • تاریخ تحولات و گسترة امور خیر و نیکوکاری ادیان در ایران
 • تاریخ افراد و خاندان­‌های واقف و نیکوکار و عملکرد آنان
 • تجدد، تحولات و گسترة نیکوکاری و امور عام­‌المنفعه و خیریه در ایران معاصر
 • بررسی تاریخی مفهوم و گسترة مسئولیت ­اجتماعی و مشارکت در امور عام‌­المنفعه و خیریه در ایران
 • تاریخ مؤسسات عام­‌المنفعه و خیریة دولتی، نیمه دولتی و مردم‌نهاد در ایران
 • بررسی تاریخی جایگاه و نقش فعالیت­‌های عام‌­المنفعه و خیریه در بهبود و رفع معضلات و آسیب­‌های اجتماعی در دوران معاصر
 • بررسی تاریخی حضور زنان در مدیریت امور خیر در ایران معاصر
 • فعالیت‌های نیکوکارانه تاریخ نگاران
 • بررسی شرح احوال خیرین و واقفین بزرگ و نوآور در ایران
 • تبارشناسی وقف‌نامه‌ها
 
 
 

3. آموزش

 • مفهوم‌سازی و آموزش امور خیریه
 • جایگاه نیکوکاری و امور خیر در آموزش‌های غیررسمی (خانواده و نهادهای اجتماعی)
 • جایگاه نیکوکاری و امور خیر در آموزش‌های رسمی (مدرسه‌ای و دانشگاهی)
 • نقش آموزش عمومی در نوآوری حوزه امور خیر و نیکوکاری
 •  نقش آموزش و پرورش در ترویج، توسعه و نهادینه‌سازی امور خیر و نیکوکاری
 •  آموزش و تعالی حرفه‌ای کارکنان حوزه امور خیر و نیکوکاری
 • امور خیر و نیکوکاری در برنامه درسی آموزش عالی ایران
 • آسیب‎شناسی الگوهای آموزش نیکوکاری و امور خیر در ایران
 • کارایی الگوهای بهره‎گیری نهادهای آموزشی ایران از خیریه‌ها و موقوفات
 • قلمروهای نوین حوزه امور خیر و آموزش (امور خیر اولویت‌دار برزمین مانده)
 • مدیران و معلمان نیکوکار
 • مدارس نیکوکار
 • برنامه درسی نیکوکاری
 • آینده‌شناسی آموزش نیکوکاری در ایران


4. روان‌شناسی و مددکاری اجتماعی

 • روان‌شناسی، سلامت روان و نیکوکاری
 • تحلیل روان‌شناختی فعالیت‌های خیریه و نیکوکاری در دوره‌های مختلف حیات فردی
 • تحلیل روان‌شناختی فعالیت‌های خیریه و نیکوکاری در گروه‌های مختلف اجتماعی
 • تیپ‌شناسی شخصیتی خیرین در نحوه ورود به فعالیت‌های خیرخواهانه مختلف
 • راهکارهای تحول در باورها و نگرش‌های فردی در حوزه امور خیر
 • تحولات و الگوهای مددکاری اجتماعی در ایران و نقد و بررسی آن‌ها
 • مطالعه تطبیقی مددکاری اجتماعی در ایران و جهان
 • نهادهای مددکاری اجتماعی و بررسی عملکرد آن‌ها
 • روان‌شناسان نیکوکار
 • هوش و سلامت معنوی و فعالیت‌های خیرخواهانه
 • آسیب‌های اجتماعی، مداخلات اجتماع‌محور، حمایت‌یابی، توانبخشی و امور خیریه
 • نقش و جایگاه مددکاری اجتماعی در سازماندهی و ارتقاء فعالیت‌های خیریه
 • رفتارهای مطلوب اجتماعی، سلامت اجتماعی (رفتارهای فرا اجتماعی) و امور خیریه


5. فلسفه و مبانی

 • تعاریف، واژه‌ها و تحولات مفهمومی و گستره امور خیر، نیکوکاری و وقف
 • گونه‌شناسی و تبیین مصادیق و الویت‌های امور خیر، نیکوکاری و وقف
 • مبانی، روش‌ها و مدل‌های احسان و نیکوکاری در قرآن، روایات و سیره پیامبر گرامی اسلام (ص) و اهل‌بیت (ع)
 • مبانی نظری نیکوکاری و مشارکت مسئولیت اجتماعی، تعاون، دگریاری و یاری‌گری در حوزه امور خیر و نیکوکاری
 • مفهوم‌شناسی امور خیر در قرآن و روایات (مدخل‌شناسی احسان و نیکوکاری)
 • انسان‌شناسی و امر خیر
 • بررسی تاثیر رویکردهای معرفتی در انتخاب مصادیق امور خیر و وقف (رویکرد اخباری و اصولی)
 • بررسی تطبیقی اندیشه و آراء فلاسفه درباره امر خیر و نیکوکاری
 • بررسی وقف و امور خیر در نگاه فلاسفه اسلامی
 • نقش مباحث فلسفی در توسعه امور خیر و نیکوکاری
 • امور خیر و نیکوکاری در سایر ادیان
 • تفسیر موضوعی آیات قرآن کریم مرتبط با نیکوکاری و امور خیر
 • آینده‌پژوهی امور خیر و نیکوکاری در ایران
 • فلسفه امر خیر


6.  هنر و ادبیات
 • بررسی و تحلیل آیین‌ها، رسوم و اعتقادات عامه در حوزه امور خیر و نیکوکاری
 • چگونگی بسط و ترویج امور خیر و وقف از طریق هنر و ادبیات
 • نیکی، نیکوکاری، خیر و احسان در متون ادب فارسی
 • بررسی جنبه‌‌های هنری در معماری بناهای تاریخی ساخته شده توسط خیران
 • جایگاه خیر و نیکوکاری در هنر و ادبیات معاصر ایران
 • نسبت بین هنر و نیکوکاری در ایران
 • نقش هنر و ادبیات در توسعه فرهنگ و فعالیت‌های خیرخواهانه و نیکوکاری
 • نیکی و نیکوکاری در ادبیات کودک و نوجوانان
 • بازتاب خیر و نیکوکاری در سینمای مستند
 •  بازتاب خیر و نیکوکاری در فرهنگ و ادب عامه
 • بررسی جنبه‌های زبانی و گونه‌شناسی وقف نامه‌ها
 • خیریه و ترویج فرهنگ و زبان فارسی
 


7. جامعه و فرهنگ

 • وضعیت و تحولات امور خیر و فعالیت‌های داوطلبانه
 • آسیب‌شناسی امور خیر و فعالیت‌های داوطلبانه
 • پیامدهای اجتماعی و فرهنگی امور خیر و نیکوکاری
 • امور خیر به مثابه سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی
 • امور خیر و سلامت اجتماعی
 • گروه‌های قومی، مذهبی و فعالیت‎های امور خیر و داوطلبانه
 • زنان و امور خیر و فعالیت‌های داوطلبانه
 • سالمندان و جوانان، امور خیر و فعالیت‌های داوطلبانه
 • نهادهای اجتماعی (خانواده و آموزش) و فعالیت‌های داوطلبانه
 • نظریه‌های اجتماعی و فرهنگی و امور خیر و فعالیت‌های داوطلبانه
 • نقش سازمان‌های مردم‌نهاد در گسترش فرهنگ امور خیر
 • آینده‌پژوهی اجتماعی امور خیر و فعالیت‌های داوطلبانه
 • دین و امور خیر و فعالیت‌های داوطلبانه
 • آسیب‌شناسی اجتماعی فعالیت‌های خیریه

 

 

 

 

 

 

 

 

 


8. حقوق و سیاست

 • ابعاد حقوقی مسائل جدید در عرصه امور خیر و نیکوکاری (از قبیل: سرپرستی کودکان، اهداء عضو، اهدای خون و...)
 • جایگاه قوانین و نقش نهادهای قانونی و حقوقی و موسسات عمومی در گسترش امور خیر و نیکوکاری
 • نقش نهادهای نظارتی در کارآمدی موسسات خیریه
 • آسیب‌شناسی حقوقی امور خیر و نیکوکاری در ایران و راهکارهای آن
 • آسیب‌شناسی قوانین در عرصه گسترش خیر و نیکوکاری در ایران و راهکارهای آن
 • خلأهای قانونی و چگونگی اصلاح آن در عرصه‌های امور خیر و نیکوکاری
 • مطالعات تطبیقی حقوقی در عرصه خیر و نیکوکاری
 • کارکردهای سیاسی نهادهای خیریه: نسبت دولت با خیریه
 • حقوقدانان و سیاستمداران نیکوکار
 • جایگاه نهادهای سیاسی و مدنی در گسترش امور خیر و نیکوکاری
 • جایگاه دولت در گسترش امور خیر و نیکوکاری در جامعه
 • آسیب‌شناسی سیاسی امور خیر و نیکوکاری در ایران و راهکارهای آن
 • موانع سیاسی و حقوقی گسترش امور خیر و نیکوکاری در ایران و راهکارهای آن
 • دیپلماسی نیکوکارانه


9. فقه و اخلاق

 • مبانی فقهی امور خیر و نیکوکاری
 • امور خیر و نیکوکاری در فقه شیعه و فقه مذاهب اسلامی
 • جنبه‌های فقهی امور خیر و نیکوکاری
 • اخلاق امور خیر و نیکوکاری در دیدگاه‌های اسلامی
 • اخلاق امور خیر و نیکوکاری در ادیان مختلف
 • فقهای نیکوکار
 • فقه اسلامی و تأمین منابع مالی انجام امور خیر
 • فقه اسلامی و چالش‌های موجود در انجام امور خیر
 • الزامات و چالش‌های اخلاقی در انجام امور خیر
 • آسیب‌شناسی کار خیر و خیران و راه‌حل‌های فقهی آن
 • ظرفیت فقه برای گسترش امور خیر
 • رابطه تعاملی تربیت اقتصادی (فقهی و اخلاقی) و ترویج فرهنگ خیر


10. ارتباطات، رسانه و فضای مجازی

 • سنخ‌شناسی امور خیر در فضای مجازی (کارکردها، ویژگی‌ها، تاثیرها، مخاطبان، نهادها)
 • مقایسه تطبیقی بازنمایی امور خیر در رسانه‌های جمعی و فضای مجازی
 • نقش رسانه در بازتولید امور خیر
 • نیازسنجی امور خیر در رسانه
 • آسیب‌شناسی امور خیر در فضای مجازی
 • سیر تاریخی عملکرد رسانه در امور خیر
 • عملکرد رسانه در امور خیر بر حسب موقعیت جغرافیایی
 • رسانه‌های نیکوکاری و امور خیر
 • خدمات متقابل رسانه و نیکوکاری
 • خبرنگار نیکوکار و خیر
 • انعکاس امور خیر و نیکوکاری در رسانه‌های جمعی ایران
 • فضای مجازی و نیکوکاری