برگزاری جلسه کمیته علمی فلسفه و مبانی دومین همایش ملی خیرماندگار
1397-06-20
برگزاری جلسه کمیته علمی فلسفه و مبانی دومین همایش ملی خیرماندگار

به گزارش روابط عمومی دبیرخانه همایش ملی خیرماندگار، جلسه کمیته علمی فلسفه و مبانی دومین همایش ملی خیرماندگار با حضور پرفسور اعوانی، دکتر طیب‌نیا رئیس همایش، حجت‌الاسلام ملانوری دبیر کمیته فلسفه و مبانی و دبیر اجرایی همایش و سایر اعضاء این کمیته در تاریخ بیستم شهریورماه در سالن جلسات بنیاد آلاء برگزار شد.

در این جلسه اعضاء در خصوص اقدامات صورت گرفته در این کمیته به ارائه گزارش، نظرات و پیشنهادات خود پرداختند.

همچنین در این جلسه تصمیماتی در خصوص زیرمحورهای کمیته علمی فلسفه و آموزش اتخاذ شد.