شورای سیاستگذاری

دکتر محمدصالح طیب‌نیا

دکتر محمدصالح طیب‌نیا

رئیس همایش
tayebnia.salehyahoo.com
استادیار، هیئت علمی دانشگاه اصفهان
حجت‌السلام والمسلمین علی ملانوری

حجت‌السلام والمسلمین علی ملانوری

دبیر
amolanooriyahoo.com
مدیرکل ارتباطات و هماهنگی معاونت قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
دکتر نعمت‌الله موسی‌پور

دکتر نعمت‌الله موسی‌پور

دبیر شورای علمی
n_mosapouryahoo.com
دانشیار دانشگاه فرهنگیان

کمیته اختیاری 1

دکتر میرطاهر موسوی

دکتر میرطاهر موسوی

دبیر کمیته
tr_mousaviyahoo.com
استادیار دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
دکتر الهام ملک‌زاده

دکتر الهام ملک‌زاده

دبیر کمیته
elhammalekzadehihcs.ac.ir
استادیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
دکتر علی محبی

دکتر علی محبی

دبیر
mohebbiarryahoo.com
دانشیار دانشگاه علوم انتظامی امین

کمیته اختیاری 3

حجت‌الاسلام و المسلمین دکتر سیدمحمدرضا امام

حجت‌الاسلام و المسلمین دکتر سیدمحمدرضا امام

دبیر کمیته
khairemandegarala.org.ir
استاد دانشگاه تهران
دکتر منصوره کریم‌زاده

دکتر منصوره کریم‌زاده

دبیرکمیته
mkarimz2000gmail.com
استادیار دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
دکتر حسن ذوالفقاری

دکتر حسن ذوالفقاری

دبیر کمیته
zolfagari_hasanyahoo.com
دانشیار دانشگاه تربیت مدرس

کمیته علمی

دکتر مجتبی امیری

دکتر مجتبی امیری

دبیر کمیته
mamiryut.ac.ir
دانشیار دانشگاه تهران

کمیته اختیاری 4

حجت‌السلام و المسلمین دکتر منصور میراحمدی

حجت‌السلام و المسلمین دکتر منصور میراحمدی

دبیر کمیته
khairemandegarala.org.ir
استاد دانشگاه شهید بهشتی
حجت‌الاسلام و المسلمین علی ملانوری

حجت‌الاسلام و المسلمین علی ملانوری

دبیر کمیته
amolanoorigmail.com
تحصیلات حوزوی

کمیته اختیاری 5

دکتر مهری بهار

دکتر مهری بهار

دبیر کمیته
mbaharut.ac.ir
دانشیار دانشگاه تهران

کمیته اجرایی

مهدی توسلی

مهدی توسلی

رئیس دبیرخانه
mahdi.tavassoliymail.com
کارشناس ارشد مدیریت فرهنگی
سیدحسین سیدی

سیدحسین سیدی

مسئول برنامه‌ریزی و نظارت
seyedhosein283gmail.com
دانشجوی دکتری مدیریت صنعتی
امید اخوی

امید اخوی

مسئول علمی دبیرخانه
omid.akhaviyahoo.com
دانشجوی دکتری تاریخ معاصر ایران
حسین جودت

حسین جودت

مسئول اجرایی دبیرخانه
jodat.hoseingmail.com
کارشناس ارشد مدیریت صنعتی