برای استفاده از امکانات این بخش ابتدا در سامانه عضو شوید و سپس با کد کاربری و رمز عبور وارد سامانه شوید.
# عنوان کارگاه آموزشی تاریخ برگزاری محل برگزاری کارگاه ظرفیت هزینه شرکت در کارگاه شرکت کنندگان نام مدرس
1 راهبری نیروهای داوطلب
1397-10-10 08:30-12:30
تهران، اتوبان همت، دانشگاه علوم پزشکی ایران، سالن همایش‌های بین‌المللی رازی 100
500,000 ریال
1 پریسا علیویردی
2 روش‌های تامین مالی در موسسات مردم‌نهاد
1397-10-10 08:30-12:30
تهران، اتوبان همت، دانشگاه علوم پزشکی ایران، سالن همایش‌های بین‌المللی رازی 100
500,000 ریال
4 رضا درمان
3 نوآوری اجتماعی؛ روش‌های اثرگذاری و اثرسنجی
1397-10-10 08:30-12:30
تهران، اتوبان همت، دانشگاه علوم پزشکی ایران، سالن همایش‌های بین‌المللی رازی 100
500,000 ریال
3 محمدامین صمیمی بهبهانی
4 کارآفرینی اجتماعی و تاثیر آن بر پایداری موسسات خیریه
1397-10-10 08:30-12:30
تهران، اتوبان همت، دانشگاه علوم پزشکی ایران، سالن همایش‌های بین‌المللی رازی 100
500,000 ریال
3 نسیم یادگار / محمدمهدی معماریان
5 تیپ‌شناسی شخصیتی و تاثیر آن بر جذب مالی و تعامل با کارکنان و داوطلبان
1397-10-10 08:30-12:30
تهران، اتوبان همت، دانشگاه علوم پزشکی ایران، سالن همایش‌های بین‌المللی رازی 100
500,000 ریال
1 پریا اصلانی
برای استفاده از تسهیلات این نوع عضویت؛ نوع عضویت خود را در قسمت مشخصات شخصی اصلاح کنید.
یک کارگاه را انتخاب کنید.