برای استفاده از امکانات این بخش ابتدا در سامانه عضو شوید و سپس با کد کاربری و رمز عبور وارد سامانه شوید.

شرکت در کارگاه‌های آموزشی

10 دی 1397
08:30-12:30

500,000

ریال
تهران، اتوبان همت، دانشگاه علوم پزشکی ایران، سالن همایش‌های بین‌المللی رازی
ظرفیت: 100
شرکت کنندگان: 1
پریسا علیویردی

10 دی 1397
08:30-12:30

500,000

ریال
تهران، اتوبان همت، دانشگاه علوم پزشکی ایران، سالن همایش‌های بین‌المللی رازی
ظرفیت: 100
شرکت کنندگان: 4
رضا درمان

10 دی 1397
08:30-12:30

500,000

ریال
تهران، اتوبان همت، دانشگاه علوم پزشکی ایران، سالن همایش‌های بین‌المللی رازی
ظرفیت: 100
شرکت کنندگان: 3
محمدامین صمیمی بهبهانی

10 دی 1397
08:30-12:30

500,000

ریال
تهران، اتوبان همت، دانشگاه علوم پزشکی ایران، سالن همایش‌های بین‌المللی رازی
ظرفیت: 100
شرکت کنندگان: 3
نسیم یادگار / محمدمهدی معماریان

10 دی 1397
08:30-12:30

500,000

ریال
تهران، اتوبان همت، دانشگاه علوم پزشکی ایران، سالن همایش‌های بین‌المللی رازی
ظرفیت: 100
شرکت کنندگان: 1
پریا اصلانی
برای استفاده از تسهیلات این نوع عضویت؛ نوع عضویت خود را در قسمت مشخصات شخصی اصلاح کنید.
یک کارگاه را انتخاب کنید.