دومین جلسه شورای علمی دومین همایش خیر ماندگار با حضور دبیران کمیته‌های علمی
1397-03-05
دومین جلسه شورای علمی دومین همایش خیر ماندگار با حضور دبیران کمیته‌های علمی

به گزارش دبیرخانه همایش ملی خیرماندگار، دومین جلسه شورای علمی دومین همایش خیر ماندگار با حضور دکتر نعمت‌الله موسی‌پور؛ دبیر شورای علمی دومین همایش ملی خیرماندگار و دبیران کمیته‌های علمی همایش برگزار شد.

نعمت‌الله موسی‌پور؛ دبیر شورای علمی دومین همایش ملی خیرماندگار در این نشست ضمن ارائه گزارشی از روند برگزاری نخستین همایش ملی خیرماندگار بیان داشت: بر اساس تجارب، نتایج و دست‌آوردهای نخستین همایش ملی خیرماندگار شورای سیاست‌گذاری همایش تصمیم گرفت به منظور درگیر کردن طیف بیشتری از محققین و اندیشمندان به حوزه امر خیر تغییراتی را در محورهای همایش نخست به وجود بیاورد.

موسی‌پور تصریح کرد: به همین منظور دومین همایش ملی خیرماندگار در قالب ۱۰ محور فلسفه و مبانی امر خیر، آموزش امر خیر، اقتصاد و مدیریت امر خیر، جامعه و فرهنگ امر خیر، روانشناسی و مددکاری اجتماعی امر خیر، تاریخ امر خیر، ارتباطات، رسانه و فضای مجازی در امر خیر، هنر و ادبیات در امر خیر، فقه و اخلاق در امر خیر و حقوق و سیاست در امر خیر برنامه‌ریزی شده است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به برنامه‌ریزی برای برگزاری جشنواره خیرماندگار در حاشیه این همایش اشاره کرد و اظهار داشت: شورای سیاست‌گذاری دومین همایش ملی خیرماندگار در حال تدوین اسناد بالادستی جشنواره خیرماندگار در سه محور تحقیق و پژوهش، خیریه برتر و فرهنگ‌سازی است.

همچنین در این نشست دبیران کمیته‌های ۱۰ گانه  دومین همایش ملی خیرماندگار به بیان دیدگاه‌ها و نظرات خود در خصوص این همایش پرداختند.