برای استفاده از امکانات این بخش ابتدا در سامانه عضو شوید و سپس با کد کاربری و رمز عبور وارد سامانه شوید.

فرم شرکت در همایش

دانشجویان / طلاب (شرکت در همایش بدون مقاله و رایگان)

رایگان
در پایان ایمیل شما به عنوان نام کاربری می‌باشد و رمز عبور برای شما ارسال خواهد شد.

خیریه‌ها، خیرین و سمن‌ها (شرکت در همایش بدون مقاله و رایگان)

رایگان
در پایان ایمیل شما به عنوان نام کاربری می‌باشد و رمز عبور برای شما ارسال خواهد شد.

ثبت‌نام آزاد (شرکت در همایش بدون مقاله + 300.000 ریال)

300,000

ریال

نویسنده مسئول مقاله + 500.000 ریال

500,000

ریال
در پایان ایمیل شما به عنوان نام کاربری می‌باشد و رمز عبور برای شما ارسال خواهد شد.
همچنین در صورت پذیرش مقاله، جهت شرکت در همایش و چاپ مقاله مبلغ 500000ریال از نویسنده مسئول دریافت می‌گردد.

دیگر نویسندگان + 200.000 ریال

200,000

ریال
در پایان ایمیل شما به عنوان نام کاربری می‌باشد و رمز عبور برای شما ارسال خواهد شد.
در صورت پذیرش مقاله، جهت شرکت در همایش مبلغ 200000ریال بابت ارائه گواهی مقاله به صورت مجزا از دیگر نویسندگان دریافت می‌گردد.

خانه خدمات اجتماعی شهرداری تهران

رایگان
در پایان ایمیل شما به عنوان نام کاربری می‌باشد و رمز عبور برای شما ارسال خواهد شد.

اعضای شورای علمی همایش

رایگان
در پایان ایمیل شما به عنوان نام کاربری می‌باشد و رمز عبور برای شما ارسال خواهد شد.

سازمان بهزیستی کشور

رایگان

معاونت اجتماعی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

رایگان

سازمان اوقاف و امور خیریه کشور

رایگان

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

رایگان
نوع عضویت را انتخاب کنید.
برای استفاده از تسهیلات این نوع عضویت؛ نوع عضویت خود را در قسمت مشخصات شخصی اصلاح کنید.